VVS– og blikkenslagerentreprise på nybyggeriet i Skanseparken

Det store nybyggeri af lejeboliger i Skanseparken i Ebeltoft, hvor vi har VVS– og blikkenslagerentreprisen, nærmer sig sin afslutning. I år til april skal de i alt 61 nye lejeboliger stå færdige.

Boligselskabet Djursbo er bygherre på projektet, hvor vi har været med helt fra sokkelarbejdet med rørlægning og gulvvarme, til alle VVS-installationer i boligerne samt ventilation og blikkenslagerarbejde. Byggeriet har været i gang i snart to år, og vi glæder os til at se det færdige resultat af vores arbejde.

 

Med fra begyndelsen

Vores medarbejdere, Ib og Lars, var med fra den spæde start af nybyggeriet i 2020, hvor de bl.a. etablerede gulvvarme. Derefter har deres opgave primært stået på at lave ventilation til emhætter samt til luftudskiftning. 

VVS Per Møller

VVS Per Møller

Luftudskiftning

Luftudskiftning

 

Michael startede på byggepladsen efter han var udlært i maj 2021. Han er nu i fuld gang med blikkenslagerarbejdet, som bl.a. består af at lave tagrender samt solbænke til vinduerne. 

Blikkenslager

Blikkenslager

“Blikarbejde går ikke kun ud på at det skal være funktionelt, men det er også et kosmetisk arbejde, og er en del af bygningens æstetik.” - Michael, VVS’er med speciale i blikarbejde.

Så store byggeprojekter kræver nøje planlægning og koordinering af de forskellige faggruppers arbejde, da vi er gensidigt afhængige af hinanden, for at kunne gå i gang med vores forskellige opgaver. For at undgå spildtid, holder vi på byggemøder hver 14. dag og sikrer os, at alt forløber efter planen eller om noget skal omstruktureres.

 

Carl Th. Dreyers Vej

Vi har også VVS– og blikkenslagerentreprisen på Djursbos andet nybyggeri af 18 række- og dobbelthuse på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft, i nærheden af Skanseparken. Her har vi har lagt sidste hånd på vores del af arbejdet. 

Blikkenslager

Blikkenslager

Blikkenslagerentrerprise

Blikkenslagerentrerprise

Ib, som til oktober i år kan fejre 50 års jubilæum på arbejdsmarkedet, var også med fra starten på denne byggeplads i juni 2020. Her lavede han bl.a. sokkelarbejde med rørlægning og etablering af gulvarme. 

VVS

VVS

“Man har frihed under ansvar hos Per Møller” - Ib Lemming, som snart kan fejre 50 års jubilæum på arbejdsmarkedet.

 

Vi glæder os til at se det færdige resultat! 

Få et uforpligtende tilbud

Send os en mail eller giv os et kald, så får du et uforpligtende tilbud på dit næste projekt.

Kontakt